Regionaludvalg

FH Region Sjælland

Fødevareforbundet NNF
Henrik Tonnesen
FH Storstrøm
Anders Ellegaard
Dansk Socialrådgiverforening
Birgit Larsen
FH Østsjælland
Bo Viktor Jensen
3F Sydsjælland
Carsten Madsen
Dansk El-forbund Vestsjælland
Christian Jensen
HK Sjælland
Estrid Husen
Dansk Metal
Jørgen Stensgaard Madsen
Teknisk Landsforbund
Lene Ertner
Socialpædagogerne
Lisbeth Schou
FH Vestsjælland
Lisbeth Søndergaard
Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland
Michelle Servé
Kost- & Ernæringsforbundet Sjælland
Rikke Kristensen
FOA Vestsjælland (Næstformand)
Sigurd Gormsen