Regionaludvalg

FH Region Sjælland

Formand
Estrid Husen
Tlf.: +45 61227423
FH Storstrøm
Anders Ellegaard
Dansk Sygeplejeråd
Anne Marie Holst Sommer
Dansk Socialrådgiverforening
Birgit Larsen
FH Østsjælland
Bo Viktor Jensen
Dansk Elforbund
Erik Magdal
Fødevareforbundet NNF
Henrik Tonnesen
3F
Jonas Burmeister
Dansk Metal
Jørgen Stensgaard Madsen
Teknisk Landsforbund
Lene Ertner
Socialpædagogerne
Lisbeth Schou
FH Vestsjælland
Per Flor
Kost- & Ernæringsforbundet Sjælland
Rikke Kristensen
FOA
Sigurd Gormsen